Hvilken prompt strategi?

I en verden, hvor teknologien konstant udvikler sig, er det blevet afgørende at forstå, hvordan man bedst muligt kan interagere med det. Inden for generativ AI udgør prompten den grundlæggende interaktion mellem chatrobotten og mennesket.

Men ikke alle prompts er skabt lige. Det handler om formuleringen og den valgte strategi. Strategien bag kan gøre forskellen mellem en smidig proces og en frustrerende oplevelse fyldt med fejl, misforståelser og utalige gentagelser.

Men hvordan vælger man den rette prompt strategi? Skal man gå efter enkle, direkte kommandoer eller er en mere kompleks, kontekstafhængig tilgang bedre? I dette indlæg vil vi komme nærmere ind på, hvilke prompt strategier du bør vælge for at få mere ud af dine SEO prompts.

Typer af prompt strategier

I prompt engineering er målet at forstå, hvordan man bedst kan interagere med chatrobotten til at få mere præcise og nyttige svar. Valget af den rette prompt strategi kan være afgørende for dine resultater.

Det er ikke kun spørgsmål om opgavens dybde, tid og detaljer, der spiller ind. Men også kendskab til fordelene, begrænsningerne og use-cases af de forskellige prompt strategier, som vi har drøftet.

Ved at have kendskab til fordelene, begrænsningerne og use-cases kan du bedre vurdere, om det er den rette strategi, du har valgt.

Følgende er de mest populære prompt strategier:

  • Zero shot prompting
  • One shot prompting
  • Few shot prompting
  • Chain-of-Thought prompting (CoT)

Når det så er sagt, hvilken én af dem bør du vælge? Nedenfor finder du en tabel oversigt over de forskellige prompt strategier, deres fordele, ulemper og use cases.

Prompt strategi Fordele Ulemper Use case🚀
Zero shot (1) Ingen behov for forberedelse.
(2) Hurtigt og nemt at bruge.
(3) Kan bruge til mange forskellige opgaver.  
(1) Give upræcise eller overfladiske svar ved komplekse opgaver.
(2) Risiko for misforståelser.
(3) Begrænset dybde/forståelse.
(4) Inkonsistens.
(1) Simple informationssøgninger.
(2) Generelle spørgsmål.
(3) Hurtige opgaver, hvor præcision ikke er kritisk.  
One shot (1) Bedre præcision end zero-shot.
(2) Kræver kun et enkelt eksempel for vejledning.
(3) Fleksibel.
(4) Balance mellem hastighed og kvalitet.
(1) Risiko for uklarhed.
(2) Ikke egnet til meget komplekse opgaver.
(3) Varierende relevans og kvalitet.
(1) Mere specifikke spørgsmål.
(2) Opgaver, der kræver en vis grad af præcision.
(3) Når du har en idé om, hvad du vil, men behøver lidt vejledning.  
Few Shot (1) Højere grad af præcision og detaljer.
(2) Bedre egnet til mere komplekse opgaver.
(3) Mulighed for variation.
(1) Kræver flere og rette eksempler.
(2) Kan være tidskrævende at opsætte.
(3) Risiko for overstyring.
(4) Kompleks opsætning.
(1) Komplekse eller nuancerede opgaver.
(2) Når høj præcision og detaljer er nødvendige.
(3) Opgaver, der kræver dyb forståelse eller ekspertise.  
Chain-of-Thought (1) Velegnet til komplekse opgaver.
(2) Brugervenlig iterativ interaktion.
(3) Utrolig fleksibel.
(4) Bedre kontekstbevidsthed.
(1) Kan være meget tidskrævende.
(2) Kræver en dyb forståelse af, hvordan man styrer og vejleder modellen effektivt.
(3) Kan hurtigt blive komplekst.
(4) Risiko for afsporing.
(5) Kræver opmærksomhed.
(1) Meget komplekse eller flere-trins-opgaver.
(2) Når du har brug for at interagere med modellen over flere omgange.
(3) Opgaver, der kræver en dybdegående analyse eller flere trin for at nå til en konklusion.  

Zero shot SEO prompts

En “Zero shot” strategi er ofte egnet til en ny webside eller et nyt domæne, der ikke har nogen tidligere SEO-historik. Her er udfordringen at få siden til at rangere højt i søgemaskinerne uden forudgående data eller optimering.

Udfordringen er at skabe indhold og en struktur, der er både brugervenlig og søgemaskinevenlig, uden at have data til at guide beslutningerne. Det er en ren tavle, hvilket betyder, at der er ingen tidligere fejl at rette, men heller ingen tidligere succeser at bygge på.

💡 I denne anledning kan Zero shot prompting være bedre egnet til at udforske muligheder og indsamle viden.

One shot SEO prompts

Denne strategi referer til en mere fokuseret tilgang, hvor en enkelt webside er optimeret specifikt for et meget målrettet søgeord eller en nøglefrase. Dette er ofte tilfældet for landingssider eller kampagnesider, hvor alt indhold er finjusteret for at rangere højt for et enkel søgeord/frase.

Denne strategi kan være særlig effektiv for nicheprodukter eller tjenester, hvor konkurrencen på et søgeord er lav, men potentialet for konvertering kan være høj.

💡 Når du arbejder med en opgave, hvor du har en ide om resultatet, men stadigvæk vil udforske mulighederne, kan det være hensigtsmæssigt at anvende One shot strategien.

Few shot SEO prompts

Few shot strategien egner sig godt til situationer, hvor en webside eller et domæne er optimeret for en lille gruppe af tæt relaterede søgeord eller nøglefraser. I modsætning til One shot strategien, der fokuserer på et enkelt søgeord, forsøger Few shot at fange en bredere, men stadig målrettet, brugerbase ved at rangere højt for flere relaterede søgetermer.

💡 Egner sig bedst til opgaver, hvor du har klare ideer over, hvordan resultatet skal se ud, men stadigvæk har behov for variation.

Chain-of-Thought SEO prompts

I SEO regi kan en Chain-of-thought strategi bruges til at gå i dybden med komplekse opgaver. For eksempel at kortlægge og optimerer for hele brugerrejsen i søgeoplevelsen. Dette indebærer at forstå, hvordan en bruger kan starte med en bred søgeforespørgsel og gradvist blive mere specifik i deres søgning.

💡 Bedst egnet til komplekse opgaver, der udgøres af flere forskellige trin/dele. Det kan være at udarbejde en kompleks content plan med målrettet indholdstyper til hvert led i konverteringstragten.

Tags
What do you think?

Se vores andre artikler