SEO Prompts | Hvad er prompts? (Generativ AI guide 2023)

SEO er en disciplin i konstant udvikling og med den rivende udvikling inden for kunstig intelligens (AI), står vi over for et nyt paradigme. De seneste fremskridt inden for generativ AI som ChatGPT fra OpenAI har åbnet nye muligheder for at udnytte SEO på mere innovative og effektive måder.

Ved hjælp af avancerede maskinlæringsalgoritmer og naturlig sprogbehandling (NLP) kan disse løsninger skabe autentiske og menneskelignende samtaler. Det opnås gennem brugen af ​​tilpassede prompts og en dyb forståelse af brugerens behov.

For at udnytte denne teknologi bedst muligt inden for SEO er det vigtigt at forstå de grundlæggende koncepter bag SEO-prompts og generative AI. I denne guide vil vi primært fokusere på ChatGPT prompts for SEO.

 

Hvad er generativ AI?

Generativ AI er en gren af kunstig intelligens, der benytter avancerede algoritmer til at producere data. ChatGPT er et godt eksempel herpå. Den er baseret på GPT-4 arkitekturen og trænet på et enormt datasæt af tekst fra internettet, hvilket gør den i stand til at generere sammenhængende og relevante svar på forskellige forespørgsler.

Andre eksempler på relevante generativ AI-løsninger spænder bredt og omfatter bl.a.:

 

Hvad er prompts?

Prompts kan forstås som en anmodning eller en form for instruktion, der gives til en AI-model. Det kan være alt fra sætninger, spørgsmål, søgeord til en kombination af disse. Fælles for dem er, at de sætter rammerne for det resultat, ChatGPT genererer.

Ved at arbejde mere intelligent med dine prompts, f.eks. med brug af prompt frameworks kan du styre og forme resultatet af den generede tekst eller billedet, du får.

 

Hvad er prompt frameworks?

Prompt frameworks er strukturer eller skabeloner, der kan hjælpe med at formulere effektive prompts til generative AI som ChatGPT. De kan bestå af specifikke retningslinjer, trin eller kriterier, der skal overvejes ved opbygningen af en prompt.

For eksempel at definere målgruppen, fastsætte den ønskede form eller tone, eller identificere de vigtigste søgeord eller koncepter, der skal medtages.

 

SEO og generativ AI: En perfekt synergi 

Selvom det kan virke, som om SEO og generativ AI er to forskellige verdener, er de i virkeligheden to sider af samme mønt. De komplementerer hinanden og kan i kombination skabe imponerende resultater. Som med enhver teknologi, er nøglen til succes at bruge løsningerne, så de gavner dig.

I konteksten af SEO bruges prompts typisk til at fokusere indholdsproduktion mod specifikke søgeord/emner for at optimere tekstens synlighed i søgemaskinerne. Du kan på en hurtig og omkostningseffektiv måde skabe nyt indhold, der kan ranke i Google, som aldrig før.

Mulighederne er mange og andre anvendelsesmuligheder spænder fra:

💡 Korrekt anvendelse af prompts kan være altafgørende for at opnå succes med generativ AI og SEO, AI-SEO. Derfor er det vigtigt, at du benytter de rigtige komponenter, når du skal lave SEO-prompts.

Et billede af ChatGPT model udvalg

 

Fremgangsmåde til brug af SEO prompts i ChatGPT 

Brugen af SEO prompts til generativ AI indebærer en strategisk tilgang. Det gælder, uanset om du bruger generativ AI til udarbejdelse af tekstbaseret eller andet indhold.

Når du skal udspecificere en prompt i ChatGPT, er det vigtigt at være præcis og detaljeret i din formulering. Derved sikrer du, at du får mere relevante og nyttige responser. En prompt bør være klar og tydelig for at give ChatGPT de bedste betingelser for at generere et passende svar.

Overvej at inkludere følgende komponenter i din prompt:

 • Kontekst
 • Skrivestil, tone & stemme
 • Format (blog post, kode m.m.)
 • Kommandoord (udsagnsord)
 • Målgruppe
 • Persona
 • Eventuelle begrænsninger

For eksempel kan du specificere, om svaret skal være formelt eller uformelt, teknisk eller forståeligt for en særlig målgruppe m.m.

 

Context is key

Kontekst spiller en vigtig rolle for formulering af prompts i ChatGPT. Den hjælper AI’en med at forstå den overordnede ramme og formål med prompten. Det fører til mere præcise og relevante svar. Når du inkluderer kontekst i din prompt, som f.eks. den specifikke situation eller målgruppe du ønsker at ramme, giver du ChatGPT information, der kan guide dens respons.

Kontekst er især vigtig, fordi ChatGPT, selvom den er avanceret, ikke har nogen forståelse for den virkelige verden eller emnet nødvendigvis. Den baserer sine svar udelukkende på den træningsdata, den har modtaget og den instruktion (prompten), som den gives.

Så ved at give en detaljeret kontekst kan du styre ChatGPT mod den korrekte fortolkning og anvendelse af de data, den har til rådighed.

💡 En god huskeregel er, at ChatGPT ikke er bedre end mennesket bag. At gøre det så præcist og forståeligt som muligt er afgørende forudsætninger for at få brugbare resultater.

 

Follow-up prompts er din nye ven

Denne type prompt spiller en afgørende rolle, når man arbejder med ChatGPT. Disse prompts giver dig mulighed for at dykke dybere ned i emnet, præcisere tidligere forespørgsler eller styre samtalen i en ny retning.

På denne måde skaber follow-up prompts en iterativ dialog, der kan føre til mere detaljerede, præcise og relevante svar. De fungerer også som et middel til at finjustere og kontrollere responsen. Det gælder særligt i situationer, hvor det første svar ikke helt lever op til forventningerne.

Endvidere kan brug af follow-up prompts hjælpe ChatGPT med at forstå den dybere kontekst eller den underliggende hensigt bag dine forespørgsler. Det forbedrer ChatGPT’s evne til at generere mere nyttige og målrettede svar. Alt i alt fremmer follow-up prompts en mere dynamisk og meningsfuld interaktion med ChatGPT.

Eksempler på follow-up prompts spænder fra:

 • Omdan responsen til et format:Sæt i format [format]
 • Ændre rækkefølge:Arranger indholdet i en anden rækkefølge
 • Oversættelser:Oversæt indholdet til [sprog]
 • Videoscript:Omdan indhold til et video script
 • Formatering:Brug formatering, såsom overskrifter eller lister for at gøre indholdet mere visuelt tiltalende
 • Uddybelser: Uddyb afsnittet [paragraf]

Et eksempel af en follow-up prompt

Basale og avancerede prompts

Man skelner typisk mellem 2 forskellige typer prompts, når man arbejder med ChatGPT: Basale og avancerede prompts. Hvilken én du skal gå med, afhænger af konteksten af din opgave og tilgangen.

 

Basale prompts

Det er typisk enkle sætninger, spørgsmål eller nøgleord, der benyttes for at få ChatGPT til at generere et svar. For eksempel kan en basal prompt være “Beskriv solsystemet” eller “Hvordan laver man pandekager?“. Disse prompts er direkte og simple, og de resulterer i direkte svar eller en simpel tekst om emnet.

Basale prompts er ret nyttige, når det kommer til at udforske et emne, som man ikke kender alt for meget til. Eller at få hurtige svar på nogle spørgsmål.

Basale ChatGPT prompts for SEO kan være:

 • Lave en FAQ:Hvad er de mest almindelige spørgsmål om [dit emne]?
 • Forklare et SEO emne:Hvad er linkbuilding?
 • Finde søgeord:Find 10 SEO søgeord relateret til [dit emne]
 • Ideer til indhold:Lav en liste af potentielle indholdsideer om [dit emne]

Basale prompts er særlig nyttige til:

 • At udforske et emne
 • Fore direkte, enkle og hurtige svar
 • Specifikke handlinger (Uddyb, beskriv, forklar mv.)
 • Informationssøgning
 • Hurtig hjælp
Eksempel af en basal prompt

 

Avancerede prompts

En verden til forskel er avancerede prompts. I AI-SEO verdenen er de også kendt som prompt frameworks, da du kan genbruge dem, som frameworks, hvis de giver gode resultater. Avancerede prompts indebærer en dybere forståelse og anvendelse af ChatGPT’s potentiale. De kan inkludere kontekst, instruktioner om tekstens format eller stil, og andre specifikationer, der styrer responsen fra ChatGPT.

For eksempel kan en avanceret prompt være noget i stil af:

Forestil du er en SEO ekspert. Du skal hjælpe en nyopstartet dansk webshop, der sælger skiudstyr med at komme til tops i Google. Formulere et udkast på en 6 måneders SEO-strategi baseret på relevante søgeord inden for skiudstyr. Lav en tabel, hvor kolonne1 er søgeordet, kolonne 2 er potentiel trafik, kolonne 3 søgeintention (kommerciel, informativ & transaktionel), kolonne 4 konkurrence niveau, kolonne 5 forslag på arbejdsopgaver for at ranke på søgeordet. Baseret på viden fra tabellen udarbejd en handlingsplan for hver af de 6 måneder.

Kendetegnet for avancerede prompts er, at de bruger og er sammensat af flere basale prompts. De er meget nyttige, når du har med en særlig kontekst at gøre. Syntaksen er ikke markant anderledes. Du kan se avancerede prompts som en lagkage🎂, hvor hvert lag er en relevant og understøttende komponent til din prompt.

Avancerede prompts er særlig nyttige til:

 • Tekstforfatning (optimeret blog post, e-mail kampagner, landingssider m.m.)
 • Analyser og rapporter (teknisk, on-page, off-page m.m.)
 • Specifikke formater (fx lave en HTML markup til et produkt til en Shopify webshop)
 • Go-to-SEO (Udarbejde en holistisk SEO-strategi og -handlingsplan)
 • Splittests (Hjælp til at udarbejde et fundament til en A/B-splittest)
 • Og meget mere

Tabel eksempel af avanceret SEO prompt

Avancerede ChatGPT prompts for SEO kan være:

 • Klassificere søgeintention: Klassificere søgeintention (kommerciel, transaktionel, informativ eller navigation) for følgende søgeord i en tabel: [Dine søgeord]
 • Skrive blogindlæg:Skriv et blogindlæg med introduktion, body og konklusion. Artiklens emne er [dit emne]. Brug en venlig tone. Artiklens målgruppe er [målgruppe], der ønsker [ønsker/behov]. Skriv artiklen på dansk og brug korrekt dansk grammatik. Brug ikke slang eller opdigtede udtryk og ord. Brug h1, h4 og h4 overskrifter og punktopstilling efter behov.
 • Lave konkurrentanalyser:Ved brug af [specifik metric] kan du analysere [konkurrentens navn] og deres [specifikke produkt/service] og give indsigt i deres [specifikke funktion], [specifik prisstrategi] og [specifik kundeoplevelseselement]? Specifikke detaljer om konkurrent: [detaljer om konkurrent]
 • Udarbejde et sitemap: “”Kan du generere et omfattende sitemap til mit [hjemmeside type] hjemmeside, som har [antal sider] sider og [indholdstyper/kategorier] indhold, mens du overvejer faktorer såsom [specifikt SEO-mål], [medietyper] medier og [specifik brugerhensigt/-adfærd]?”
 • On-page gennemgang: “Lad som om du er en SEO-specialist med 10 års erfaring. Udfør en On-page SEO-audit af følgende webside <URL>“.

Listen kan være endeløs lang, da du vitterligt kan opsætte og sammensætte dine prompts på utallige måder efter behov og formål.

 

Ready-to-go prompt frameworks?

Er du på udkig efter prompt frameworks, som du kan bruge her nu, kan vi anbefale, at du tjekker AIPRM for ChatGPT, HARPA AI og evt. FlowGPT ud.

 

12 best practice indenfor prompts 

 • Giv så meget relevant kontekst som muligt
 • Vær specifik i dine prompts
 • Arbejd med strukturen af dine prompts
 • Definer formatet og anvend relevante sprog, toner m.m.
 • Brug en blanding af basale og avancerede prompts
 • Gør brug af follow-up prompts efter behov
 • Modificere dine prompts efter din kontekst
 • Inkluder reference kilder
 • Tænk på ChatGPT som et supplement og ikke en afløsning
 • Kvalitetssikre og faktatjek resultaterne
 • Eksperimenter løbende med dine prompts
 • Får du en god respons, så husk at fortælle ChatGPT det

 

Findes det perfekte prompt? 

Det korte svar er umiddelbart: nej. Det går typisk an på, hvad formålet er med din prompt og kvaliteten af responsen. Det kan være meget gavnligt at læne sig op ad prompt frameworks inden for udvalgte emner, men det bedste du kan gøre, er at modificere og lege rundt med dem selv.

ChatGPT kan nemlig komme med forskellige resultater, selvom du bruger den samme prompt. Ligesom Google løbende tester sine SERPS gør ChatGPT det samme med sine algoritmer. Herudover kan svaret ændre sig alt efter, hvad du tilfører eller fjerner fra din prompt. Der er som sådan ikke nogen magisk sølvkugle, der giver dig 100% perfekte resultater hver gang.

For eksempel skal du ikke tro blindt på, at du får en topklasse optimeret landingsside tekst, der både henter trafik og får din salgstal til at eksplodere, som hvis du havde hyret en topstjerne tekstforfatter. Om det ender sådan i sidste ende, er ikke til at vide.

 

“Hvis du giver en mand en fisk, har han mad for en dag. Lær ham at fiske, og han sulter aldrig igen”

Hvis det “perfekte prompt” ikke findes eller er en myte, hvorfor så bøvle med generativ AI overhovedet? Selvom det perfekte prompt ikke findes, er der stadig en masse værdi i at bruge generativ AI-teknologi som ChatGPT i dit SEO-arbejde. Der er betydelige tidsbesparelser at hente og mindre grunt work at døje med.

Du har sandsynligvis hørt visdommen om at lære at fiske fra en vis mand ved navn Lao Tzu. Den samme visdom gælder også i nutidens verden af generativ AI prompts. Det er ikke til at vide, om du finder den perfekte prompt på din vej, men alt i alt handler det om rejsen derhen.

Jo mere du arbejder med dine prompts, jo større er chancerne for bedre udbytte.

 

Fremtidens SEO-arbejde 

For at holde trit med den konstante udvikling inden for digital markedsføring er det vigtigt at forstå og anvende de nyeste teknologier. Generativ AI som ChatGPT giver os kraftfulde værktøjer til at gøre vores SEO-arbejde mere effektivt.

Ved at kombinere dygtig SEO-praksis med ChatGPT’s evne til at generere og analysere data, kan vi skabe indhold, der potentielt både er tiltalende for læserne og synligt for søgemaskinerne. I fremtiden vil integrationen af SEO og generativ AI sandsynligvis nok blive bedre.

Vi vil se mere intelligente løsninger, der kan generere indhold, som ikke kun er SEO-venligt, men også kreativt, originalt og tilpasset den individuelle brugers behov. Dette åbner op for nye muligheder for personalisering og målrettet markedsføring, hvilket er nøglen til succes i den digitale tidsalder.

🚀For at gøre din SEO-indsats så effektiv som mulig, er det vigtigt ikke kun at fokusere på at skrive udførlige prompts, men også på at anvende effektfulde prompt strategier.

Tags
What do you think?

Se vores andre artikler